HEM   
OM KIDEK   
PRODUKTER  
ÅTERFÖRSÄLJARE  
KONTAKT  

NYHETER FÖR 2018:

3D-Pappersmodeller
Triangel-ormar
Sudoku-kuber
Pentominoes Puzzle
DIY Board Game
Traditional Games Collection
Make and Decorate your own Speakers
Knit your own Beanie
Make your own Caricature kit
Make your own Comic strip kit
Kazoo orchestra
Banknote planes
Nya Badankor
Badankor - Art Ducks
Wind up - Sock Monkey
Orosdockor, ny display
Bokstöd - Egg Bookchairs
Rosina Wachtmeister - Art Shopping Bags
Rosina Wachtmeister - Blyertspennor med regnbågsstift
Rosina Wachtmeister - nya Blyertspennor
Rosina Wachtmeister - Runda Pilleraskar med spegel, stor
Pussel, 4000 bitar
Pussel, 3000 bitar
Pussel, 2000 bitar
Pussel, 1500 bitar
Pussel, 1000 bitar
Pussel, Panorama, 600 bitar
Pussel, 500 bitar
Pussel, 30 bitar
Pussel, 20 Maxi-bitar
Minipussel, displayer


KIDEK AB
Box 22084
250 22 Helsingborg
SVERIGE
Tel.: +46 (0)42-16 55 20
E-mail: info@kidek.se
             info@kidek.dk

 

 

 

 

 

 

 

Mini Games-display


Art. nr 100705
Bordsdisplay med 24 spel - sex av varje av spelen Kinaschack, Fiaspel, Solitärspel och Kvarnspel (se artikelnumren 100706-100709).

Spelregler:

Kvarnspel. För två spelare från 8 år. Spelarna turas om att sätta en av sina pjäser (totalt nio) i ett ledigt hål. De turas därefter om att flytta en av de egna pjäserna. Pjäser flyttas längs linjerna till angränsande lediga hål. En spelare som ställer tre av sina pjäser längs en rak linje har en ”kvarn” och får ta bort en motspelarpjäs från spelplanen. I första hand måste motspelarpjäser som ej står i en kvarn tas bort. En spelare med endast två pjäser kvar eller som inte kan flytta har förlorat.

Solitär. Klassiskt spel för en person från 8 år. Spelplanen fylls med pjäser men hålet i mitten lämnas tomt. I varje drag flyttas en pjäs över en (och endast en) annan pjäs till det bakomliggande lediga hålet. Den överhoppade pjäsen plockas bort från spelplanen. Pjäser får flyttas framåt, bakåt och åt sidan men inte diagonalt. Målet är att i slutet ha så få pjäser kvar som möjligt, helst bara en.

Fiaspel. 2-4 spelare från 8 år. De egna pjäserna flyttas ett varv medsols och in till mitten, först att lyckas har vunnit. För att få ut en pjäs ur boet måste man slå en 1:a eller 6:a, varpå pjäsen sätts i det 1:a hålet (hörnan till höger) resp. det 6:e. En pjäs som lämnat boet flyttas så långt som tärningen visar. Motspelarpjäser, men ej egna, får passeras. Landar en pjäs på en motspelares ”knuffas” motspelarens åter till sitt bo. En slagen 6:a ger ett extraslag. Efter fullbordat varv svänger pjäsen in mot mitten, vilken ska nås med ett slag som går jämnt upp. Är slaget för högt används rest-stegen till att backa.

Kinaschack. För två spelare från 8 år. Målet är att flytta de egna 10 pjäserna från det egna ”huset” till det mittemot. Vinnare är den som lyckas först. I varje drag får en pjäs flyttas. Den kan antingen gå ett steg eller hoppa över en annan pjäs (en egen eller en av motståndarens) till det bakomliggande hålet. Är det från detta hål möjligt att hoppa över ännu en pjäs får detta göras. På så vis kan långa kedjehopp utföras med vilka i ett drag hela spelplanen korsas. En pjäs som nått ”huset” den ska till får ej lämna detta.